Nitaz

Default welcome msg!

Delivery & Return

การจัดส่ง

สินค้าทุกชิ้นจะทำการจัดส่งแบบลงทะเบียนให้ในระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งชำระเงินจากลูกค้า เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน 2 วัน และสำหรับจังหวัดอื่นๆใช้เวลา 3-5 วัน หลังจากวันจัดส่ง

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้น และการเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับ Nitaz ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์)

  1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)
  2. ลูกค้าพบว่าสินค้ามีตำหนิ
Nitaz ยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนมาในสภาพเดิม ป้ายราคาต้องยังไม่ถูกตัดออก รวมทั้งยังไม่ผ่านการใส่และการซัก หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหมด ทาง Nitaz ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอให้ลูกค้าเลือกสินค้าชิ้นใหม่ในราคาเท่ากันหรือเก็บยอดการสั่งซื้อเป็นเครดิต เพื่อให้ลูกค้าใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป หากลูกค้ามีความต้องการจะขอคืนเงิน ทางเรายินดีจะคืนเงินตามราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งที่ลูกค้าได้ชำระมา
 
กรณีนี้ไม่นับรวมการขอคืนเนื่องจาก สีไม่ตรงตามความต้องการ, สีจริงไม่เหมือนกับที่เห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือความเข้าใจผิดที่มีต่อสินค้า เนื่องจากทาง Nitaz พยายามเต็มที่ในการนำเสนอทั้งรูปภาพสินค้าที่มีรายละเอียดชัดเจน, สีสันที่ปรับแต่งให้เหมือนสินค้าจริงที่สุด รวมทั้งคำอธิบายประกอบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าอย่างดีก่อนการตัดสินใจซื้อ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจมีผลกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอาทิเช่น สีของรูปภาพสินค้าที่จะต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ใช้เปิดดูภาพสินค้า, สภาพแสงและความสว่างของจอภาพในขณะที่ดูรวมทั้งความเข้าใจในภาษาที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงอยากเรียนมาให้ลูกค้าทำความเข้าใจร่วมกันไว้ที่นี้
 
และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนหรือเปลี่ยนในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมหรือผ่านการใช้งานมาแล้ว รวมทั้งในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการสวมใส่ของลูกค้า โดยจะยึดจากสภาพสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานจาก Nitaz เป็นหลัก
 
นอกจากประเทศไทย Nitaz ยังสามารถจัดส่งไปยังประเทศต่างๆดังนี้
Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Vietnam Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, New Zealand, Russia, Spain, Switzerland, United Kingdom, United State of America
 

For International Delivery

All orders placed on Monday to Thursday will be delivered within 48hrs. and all orders placed on Friday will be delivered on Monday ( Base on business day Bangkok Thailand local time). All international shipping will be ship by Thai Post Registered Mail which will take around 10-14 days to reach destination. Shipping is charged regard to destination and the weight of your parcel. Shipping will be automatically calculated at the checkout page when both the delivery destination and service option is selected. Please note that all orders are shipped from Thailand. Costumers are responsible for all taxes and duties that may occur at your destinations. Once your parcel has arrived in your country, it will be passed on to an internal postal service, according to standard delivery procedures. If you aren’t available when your parcel is delivered, the delivery should leave a calling card with instructions on how to pick it up.
 

Currently we are shipping to

Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, New Zealand, Russia, Spain, Switzerland, United Kingdom, United State of America

*Please note that no exchange and refund can be made for International shipping or otherwise under some circumstances, customers are responsible for both side shipping cost that occurs.